ellipsis kancelaria rzecznika patentowego Adama Dominiaka

ellipsis pattent attorney's office

Kancelaria patentowa Ellipsis zapewnia swoim Klientom wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Wśród świadczonych przez nas usług znajdą Państwo badania patentowe, rejestrację znaków towarowych, ekspertyzy w zakresie praw autorskich. Zadaniem biura patentowego jest m.in. ochrona przed naruszeniami, przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich oraz reprezentacja przed Urzędem Patentowym. Kancelaria patentowa Ellipsis świadczy usługi zarówno dla klientów polskich, jak i zagranicznych – zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszej oferty.  

Zgłoszenia znaków
towarowych

Zgłoszenia i nadzór nad postępowaniem zgłoszeniowym znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Kontrola terminów, którym podlega Wnioskodawca w postępowaniu. Monitorowanie ochrony zarejestrowanych praw w zakresie przedłużania ochrony na kolejne okresy oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z praw przez innych uczestników rynku. Rejestracja praw w postępowaniach w innych państwach świata przed organami europejskimi i międzynarodowymi. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym wnioskodawców zagranicznych.

Opinie czystości i zdolności patentowej

Wykonujemy opinie techniczne, opinie czystości patentowej i opinie zdolności patentowej. Badamy stan techniki. Celem wydania opinii jest określenie czy w świetle określonego stanu techniki istnieje formalno-prawna bariera dla wprowadzenia rozwiązania na poszczególne rynki zbytu. Wykonujemy opinie czystości patentowej i badanie stanu techniki na potrzeby wniosków o dofinansowanie z NCBiR.

Usługi dla Klientów w Polsce

Strategie, umowy i opinie prawne

Opracowywanie strategii dotyczące ochrony praw własności intelektualnej w zakresie krajowym i europejskim oraz strategie patentowania. Audyt własności intelektualnej. Optymalizacja kosztów uzyskania i utrzymania ochrony w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym poprzez zgłoszenia europejskie. Opinie prawne dotyczące stosowania przepisów prawa własności przemysłowej w danym stanie faktycznym. Umowy przekazania praw, umowy licencyjne, formalności administracyjne w związku ze sprzedażą i zakupem praw wyłącznych.

Spory, negocjacje i egzekucja praw

Doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania o ochronę praw wyłącznych. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP w postępowaniu spornym, przed Sądem Administracyjnym w postępowaniach o utrzymanie rejestracji, przed sądem cywilnym o naruszenie praw i w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Doradztwo przy prowadzeniu negocjacji w sporze cywilnym na drodze ugody sądowej i pozasądowej. Wszczynanie i rozwiązywanie sporów naruszeniowych.

Services for International Customers

Applications for IP protection in Poland

Applications for trademarks, patents, utility models, patent designs and industrial designs in front of Polish Patent Office. Patent notification applications according to the Paris Convention based on a delivered priority documents. Representation in front of Patent Office and public and administration courts in cases of rights registration, expiration and annulment.

European Patent validation

We perform European Patent Validation process in front of Polish Patent Office. We provide professional representation in front of the Office and Polish translation of the application. We meet statutory deadlines according to Polish Intellectual Property Law.

Execution of IP protection

Protection and monitoring of obtained rights. Monitoring of periodic fees. Representation in front of Patent Office and public and administration courts in cases of violation of rights and unfair competition.