Opinie czystości i zdolności patentowej

Wykonujemy opinie techniczne, opinie czystości patentowej i opinie zdolności patentowej. Badamy stan techniki. Celem wydania opinii jest określenie czy w świetle określonego stanu techniki istnieje formalno-prawna bariera dla wprowadzenia rozwiązania na poszczególne rynki zbytu.

Wykonujemy opinie czystości patentowej i badanie stanu techniki na potrzeby wniosków o dofinansowanie z NCBiR.