Zgłoszenia znaków towarowych

Zgłoszenia i nadzór nad postępowaniem zgłoszeniowym znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Kontrola terminów, którym podlega Wnioskodawca w postępowaniu. Monitorowanie ochrony zarejestrowanych praw w zakresie przedłużania ochrony na kolejne okresy oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z praw przez innych uczestników rynku.

Rejestracja praw w postępowaniach w innych państwach świata przed organami europejskimi i międzynarodowymi. Reprezentacja przed Urzędem Patentowym wnioskodawców zagranicznych.